Fotografie bij Operatie Mobilisatie

OM bouwt mee aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers binnen het bereik van ieder mens. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief op het opzetten van nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren zij christenen in Nederland door ze te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. 

 

Ik maak reportagefoto's van de verschillende evenementen door OM georganiseerd.  Evenementen zoals TeenStreet in mission, benefietconcert met de christelijke band LEV.

Meer informatie over OM :

 

Benefiet concert met de christelijke band LEV

TeenStreet in Mission

Global Mission Express en zendingsweekend